Postupak izrade on grid solarne  elektrane

2022-08-29

1. Izrada projekta solarne elektrane.2. Nakon izrade projekta solarne elektrane,  predaje se projekat i zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja  na HEP ,te se traži suglasnost za spajanje elektrane na mrežu.


3.Nakon dobivanja suglasnosti za priključenje solarne elektrane na mrežu, pristupa se izradi solarne elektrane, te se nakon izrade solarne elektrane radi  atest električne instalacije i ispunjava zahtjev za promjenu statusa korisnika i ugovor o otkupu električne energije. Uz navedeno se predaju na HEP i certifikati za ugrađenu opremu.


 4.HEP po primitku dokumenata stavlja dvosmjerno brojilo, te nakon toga
izdaje ugovor o trajnom korištenju čime je cijeli postupak
završen.Potrebni podaci za izradu projekta solarne elektrane:

Ime i prezime osobe na koju stoji priključak struje .

Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te snaga I faznost priključka (monofazno/trofazno).

Adresa i oib investitora.

Katastarska čestica i katastarska općina gdje se nalazi
priključak struje.

Potvrda legalnosti objekta-građevinska dozvola ili riješenje o izvedenom stanju.

Slika objekta gdje se montira solarna oprema.