O SOLARNIM PANELIMA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

2022-03-20

Solarna Elektrana

Solarne elektrane sve više uzimaju maha u proizvodnji električne energije kako u industriji tako i u našim domovima.Prednosti solarnih elektrana su tih rad i nulta emisija stakleničkih plinova prilikom rada.Tehnologija izrade solarnih panela napreduje iz dana u dan te iskoristivost panela po jedinici površine u skladu s time  raste.Sad se svi pitaju pa zašto onda svi ne ugradimo solarne panele i riješimo energetsku krizu zauvijek.Odgovor na to pitanje nije nimalo jednostavan.Proizvodnja solarnih panela je vrlo upitna s ekološkog kuta gledanja je proizvodnja silicija,aluminija i stakla potrebnog za dotični panel proguta enormnu količinu energije koja se najčešće ispoljava u vidu omraženih fosilnih goriva.S obzirom na tu činjenicu potrebno je određeno vrijeme da solarni panel vrati energiju uloženu u njegovu proizvodnju.Izračuni kažu da je to vrijeme otprilike od 5 do 25 mjeseci ,ovisno koji vid energije je korišten za njegovu proizvodnju.Trajanje panela je sve duže zbog kvalitetnije izrade pa neki paneli mogu trajati i 30 godina,a sama ta činjenica ide u prilog samog panela.Nakon isteka roka trajanja panela isti je potrebno reciklirati za što se opet koristi određena količina energije što smanjuje korisnu bilancu panela.Po sve sudeći solarni panel ima budućnost,ali nije idealni izvor energije jer takvo nešto ne postoji.Ljudska vrsta može opstati isključivo ako stalno ide napred,to je kao vožnja bicikla kod koje prilikom prestanka okretanja pedala padaš.Dakle solarni panel je samo jedan od mnogih alternativnih izvora energije kojima čovjek nastoji smanjiti svoj utjecaj na okoliš i kao takav je poželjan.

Solarni panel je najvidljiviji dio solarnog sustava te najpouzdaniji.

Panel pretvara sunčevu energiju direktno u DC napon pomoću efekta zvanog PV(photovoltaic effect).Prvi solarni panel predstavljen je 1950 godine i od tada se princip rada nije promjenio,ali efikasnost samog panela je drastično povećana Postoje dvije vrste solarnih panela,polikristalni i monokristalni solarni panel.

Polikristalni solarni panel ima manju cijenu,ali i manju efikasnost dok monokristalni panel ima veću efikasnost ,ali i veću cijenu izrade.Mana solarnog panela je još uvijek relativno mala gustoća energije,pad efikasnosti onda kada svjetla ima najviše ,a to je u ljetnim mjesecima jer zagrijavanjem ljeti temperatura panela može dostići 65C čime efikasnost solarnog panela može pasti i za 20%.Kao što smo već zaključili solarni panel nije najidealniji izvor električne energije,ali mi kao ljudska vrsta moramo ustrajati i pomoću tehnologije pokušati izvući maximum iz onog što trenutno imamo .