Vjetroelektrane

2022-03-20

VJETROELEKTRANA

Kao što naslov kaže vjetroelektrane su pogoni koji pomoću energije vjetra pretvaraju mehaničku energiju u električnu.Energija vjetra je zapravo oblik energije sunca jer vjetar nastaje nejednolikim zagrijavanjem zemljine površine te nastajanjem različitih tlakova koji se pokušavaju izjednačiti.

Kao što solarni panel prilikom rada ne ispušta nikakve plinove tako i vjetrogenerator prilikom svog rada ne zagađuje atmosferu.Kao što solarni panel prije samog početka rada zagadi čovjekov okoliš samom svojom proizvodnjom tako i vjetroelektrana isto ima mana u vidu same proizvodnje ,a i estetskog doživljaja kod samog rada te ostalih mana o kojima ćemo u slijedečim redovima.

Vjetroelektrana nije pouzdan izvor energije jer ovisi o konstantnosti vjetra kojeg nema u svakom  kutku zemlje kada i koliko treba da bi elektrana radila.

Slijedeći problem su velike promjene u snazi vjetra i problem oštećenja elektrane pri olujnim vjetrovima.Da bi se elektrana direktno mogla priključiti na mrežu potrebno je uskladiti frekvenciju i napon što je kod vjetroelektrana dosta teško postići  te iziskuje korištenje akumulatorskih stanica da se proizvedena energija uskladišti te se putem invertera distribuira u elektro energetski sustav.Postoji i problem recikliranja lopatica turbine koje su izrađene od kompozitnih materijala i teško ih je reciklirati.

Kako solarni panel nije idealan izvor električne energije ,tako ni vjetroelektrana nije najidealniji način na koji možemo dobiti električnu energiju,više možete pročitati u članku o vjetroelektranama